Profesor Raphael Mechoulam

Profesor Raphael Mechoulam

Profesor Raphael Mechoulam je významný izraelský chemik, který je známý především svým průkopnickým výzkumem v oblasti kanabinoidů. Narodil se v roce 1930 v Bulharsku a později se přestěhoval do Izraele.

Profesor Mechoulam je považován za “otce” vědeckého výzkumu kanabinoidů, což jsou aktivní chemické sloučeniny nalezené v rostlině Cannabis sativa. Jeho nejznámějšími příspěvky jsou:

Izolace THC: V roce 1964, spolu se svým týmem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Mechoulam poprvé izoloval a popsal strukturu THC (tetrahydrokanabinol), hlavní psychoaktivní složky marihuany.

Výzkum CBD: Také významně přispěl k objasnění struktury a syntéze dalšího hlavního kanabinoidu, CBD (kanabidiolu), který je dnes významným prvkem v léčebném a terapeutickém využití konopí.

Endokanabinoidní Systém: Mechoulam hrál klíčovou roli ve výzkumu endokanabinoidního systému, což je komplexní síť receptorů v lidském těle, která reaguje na kanabinoidy. Jeho práce vedla k objevu anandamidu, jednoho z prvních známých endokanabinoidů.

Mechoulamova práce měla značný vliv na pochopení vědecké a lékařské komunity o účincích a potenciálních terapeutických využitích konopí. Jeho objevy umožnily další výzkum v této oblasti a přispěly k širšímu uznání léčebného potenciálu kanabinoidů. Profesor Mechoulam byl za svou práci oceněn mnoha mezinárodními cenami a uznáním.

Profesor Raphael Mechoulam je neodmyslitelně spojen s historií výzkumu konopí a jeho látek. Jeho práce měla mnoho aspektů – nejen objevy, ale také mentoring a inspirace pro mladé vědce v oblasti konopné vědy. Známý mezi studenty jako Rafi, Mechoulam se narodil v roce 1930 v Sofii do židovské rodiny. Druhá světová válka a antisemitské zákony zásadně ovlivnily jeho rodinu; jeho otec byl odveden do koncentračního tábora, odkud se naštěstí vrátil.

Profesor Raphael Mechoulam 1
Profesor Raphael Mechoulam 3

Jeho akademická cesta začala experimentálním programem pro talentované děti ve studiu chemie. Po přesídlení rodiny do Izraele v roce 1949 se Mechoulam začal věnovat praktické chemii, včetně vývoje insekticidů pro izraelskou armádu. V roce 1952 získal titul v chemii na Hebrejské univerzitě, kde strávil většinu své akademické kariéry.

Mechoulam se proslavil objevem THC, ale je důležité si uvědomit, že THC bylo vědecké komunitě známo dříve. Americký chemik Roger Adams izoloval CBD a připravil z něj různé sloučeniny včetně THC, ale neměl důkazy o jeho přítomnosti v rostlině. Mechoulam jako první potvrdil psychoaktivní účinky THC v konopí, což ověřil nejdříve na opicích a později na lidech.

Mechoulam měl pro svůj výzkum k dispozici luxusní materiál – asi pět kilogramů kvalitního libanonského hašiše, což umožnilo jeho týmu izolovat THC a další kanabinoidy. Jeho práce na popisu chemické struktury THC byla průkopnická, stejně jako jeho práce na syntéze kanabinoidů.

Jeho tým také přispěl k objevu prvního kanabinoidního receptoru CB1 a izolaci prvního endokanabinoidu – anandamidu. Mechoulamova práce vedla ke spoluzaložení Mezinárodní společnosti pro výzkum kanabinoidů (ICRS) a jeho přednášky a výzkumy mají stále velký význam pro budoucí směřování neurofarmakologie a výzkumu konopí. Jeho odkaz je klíčový nejen pro vědu o konopí, ale pro vědu jako celek.

Napsat komentář

/**/