Potenciální kontaminanty v olejích CBD

Potenciální kontaminanty v olejích CBD 1
Jedním z populárních způsobů, jakým je CBD dostupné, je CBD olej. Existuje mnoho výrobců a distributorů oleje vyrobeného z tetrahydrokanabinolu (THC) a jeho izomeru CBD, stále však přetrvává mnoho nejasností ohledně kvality, bezpečnosti a právního statusu těchto olejů.

Co je to CBD olej?

CBD olej se vyrábí rozpuštěním koncentrovaného rozpustného extraktu z květů nebo listů konopí v jiném jedlém oleji, například slunečnicovém, konopném nebo olivovém. Používají se různá rozpouštědla od organických rozpouštědel, jako je etanol, izopropylalkohol, až po petrolejový éter a benzin.
Použitá rozpouštědla ovlivňují chuť, barvu a viskozitu výsledného CBD oleje. Rozpouštědlo může být navíc podrobeno “winterizace”, což je proces, při kterém se extrakt uchovává v mrazničce při teplotě -20 °C až -80 °C.
Při takto nízké teplotě se vysráží sloučeniny s vyšším bodem tání, včetně vosků, triglyceraldehydů a chlorofylu, které lze odstranit filtrací nebo odstředěním. Tento proces se používá k odstranění dalších složek, které se někdy extrahují společně s požadovanými kanabinoidy.
Kromě čištění oleje může tento proces také zlepšit chuť a barvu produktu.

 

Jaké jsou možné kontaminující látky v CBD olejích CBD?

Potenciální kontaminanty v olejích CBD 2

Terpeny

Přítomnost terpenů v CBD oleji závisí na druhu použité metody přípravy. Jelikož jsou terpeny velmi těkavé, mohly by být odstraněny zvýšenou teplotou při sušení rostlinného materiálu nebo při odpařování rozpouštědel. Odpařené terpeny je také možné do finálního oleje znovu vnést procesem kondenzace.

Pesticidy nebo syntetické kanabinoidy

Kontaminanty, jako jsou pesticidy a syntetické kanabinoidy, mohou být záměrně přidány do oleje s CBD za účelem zvýšení výtěžku, hmotnosti nebo účinnosti. Studie zjistila, že pesticidy jsou velmi často přítomny v konopném oleji, který se prodává v holandských kavárnách, v legálním konopí, které se prodává podle státního práva v Kalifornii, a také v léčebném konopí prodávaném licencovanými výrobci v Kanadě. Pesticidy, pokud jsou v konopí přítomny, jsou s velkou pravděpodobností přítomny v koncentrované formě v konečném produktu oleje.

Nezáměrné toxiny

Během různých fází výroby, skladování a distribuce mohou nehygienické postupy vést k nežádoucím a neúmyslným kontaminantům, jako jsou těžké kovy, plísně, bakterie, aflatoxiny, které mohou být velmi škodlivé pro zdraví.

Toxická rozpouštědla

V mnoha případech jsou rozpouštědla používaná při výrobě škodlivá nebo toxická.  Nafta a petrolejový éter mají bod varu v rozmezí 30°C až 200°C. Tato rozpouštědla jsou škodlivá a hořlavá a některá rozpouštědla, například hexan a benzen, jsou považována za neurotoxická. Podle bezpečnostních listů (MSDS) poskytovaných výrobci jsou benzin a petrolether rovněž potenciálními karcinogeny.
Vzhledem k tomu, že ropné uhlovodíky mají vyšší body varu, jsou také odolné vůči postupům odpařování a mohou vyžadovat další metody k jejich odstranění. K tomuto účelu lze použít netoxická rozpouštědla, například olivový olej. Olivový olej je ekonomický, nehořlavý, netoxický a stačí jej zahřát na teplotu varu vody.

 

Jaké jsou potíže při zjišťování kontaminujících látek v oleji CBD?

Mnoho profesionálních laboratoří dnes nabízí odborné znalosti v oblasti detekce kontaminantů v potravinářských plodinách, léčivých rostlinách nebo jedlých olejích. Tyto metody lze modifikovat pro hodnocení CBD oleje. V současné době však chybí shoda na tom, jakou analytickou metodu použít k provedení analýzy kanabinoidů. Rovněž neexistují žádné pokyny nebo certifikace pro zkoumání konopných laboratoří.
Je důležité zdůraznit, že kvalitní výrobci CBD olejů podstupují přísné testy a provádějí analýzy třetími stranami, aby zajistili bezpečnost a kvalitu svých produktů. Při výběru CBD oleje byste měli preferovat výrobce, kteří tuto transparentní praxi uplatňují, a kteří vám mohou poskytnout certifikáty o analýze svých produktů. To vám pomůže ujistit se, že olej, který konzumujete, je bezpečný a vysoce kvalitní.

 

Zdroje:
https://www.karger.com/Article/Pdf/489287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604177/pdf/13311_2015_Article_380.pdf
https://www.bcc.ca.gov/

Napsat komentář