Vaporizace

Zobrazuji všech 24 výsledků

Vaporizací se rozumí zahřátí sušených květů na přesně danou teplotu, při které se začnou odpařovat účinné látky.

Pouze určité procento zkonzumovaného CBD se dostane do vašeho krevního řečiště a bude mít na tělo účinek. Toto procento se vědecky nazývá biologická dostupnost, a biologická dostupnost CBD se liší podle způsobu užívání – některé jsou účinnější, než jiné. Když vdechujete páru s obsahem CBD, dostane se nejprve do plic, a tam je hned rozpuštěna do krevního řečiště. Játra a střeva nehrají v procesu žádnou roli a tak k „efektu prvního průchodu“ vůbec nedochází. Biologická dostupnost CBD je tak téměř třikrát vyšší, okolo 50-60 procent.

Vaporizujte CBD s okamžitým nástupem účinků – cca do 20 minut.