Vaporizace

Zobrazen 1. – 24. z 96 výsledků

Vaporizací se rozumí zahřátí sušených květů na přesně danou teplotu, při které se začnou odpařovat účinné látky.

Pouze určité procento zkonzumovaného CBD se dostane do vašeho krevního řečiště a bude mít na tělo účinek. Toto procento se vědecky nazývá biologická dostupnost, a biologická dostupnost CBD se liší podle způsobu užívání – některé jsou účinnější, než jiné. Když vdechujete páru s obsahem CBD, dostane se nejprve do plic, a tam je hned rozpuštěna do krevního řečiště. Játra a střeva nehrají v procesu žádnou roli a tak k „efektu prvního průchodu“ vůbec nedochází. Biologická dostupnost CBD je tak téměř třikrát vyšší, okolo 50-60 procent.

Vaporizujte CBD s okamžitým nástupem účinků – cca do 20 minut.

850.00 169,000.00