Category Archives: Zajímavosti ze světa konopí

Metoda super-kritické extrakce (nejúčinnější způsob extrakce CBD)

Metoda super-kritické extrakce (nejúčinnější způsob extrakce CBD) 1

Super-kritická extrakce je založena na rozpustnosti dané složky v rozpouštědle v super-kritickém stavu. Tekutina v super-kritickém stavu (Supercritical Fluid – SCF) je velmi mobilní – schopnost rozpouštět se přibližuje kapalným rozpouštědlům zatímco penetrace do pevné matrice je usnadněna transportními vlastnostmi podobným plynu.