Seznam známých kanabinoidů

Seznam známých kanabinoidů 1

Konopí produkuje řadu sloučenin známých jako kanabinoidy, z nichž mnohé nebyly detekovány v žádné jiné rostlině.

NumberCannabinoid NameAcronym
1CannabigerovarinCBGV
2Cannabigerovarinic acidCBGVA
3CannabigerolCBG
4Cannabigerolic acidCBGA
5Ο-Methlycannabigerol 
6Cannabigerolic acid methylether 
7Cannabinerolic acid 
8Cannabinerol 
9Carmagerol 
10rac-6′-Epoxycannabigerol 
11rac-6′-Epoxycannabigerolic acid 
12rac-6′-Epoxycannabinerol 
13rac-6′-Epoxycannabinerolic acid 
14γ-Eudesmyl cannabigerolate 
15γ-Cadinyl cannabigerolate 
16Sesquicannabigerol 
17Deprenyl Ο-methyl cannabigerolic acid (Amorfrutin 2) 
185-Acetyl-4-hydroxycannabigerol 
19Acetylcannabigeroquinol 
20Cannabigeroquinone 
21Abnormal cannabigerol 
22Acetyl abnormal hydrocannabigeroquinol 
23Abnormal cannabigeroquinol 
242′-Hydroxy-1′, 2′-dihydrocannabichromene (Cyclo-CBG) 
25Cannabiorcichromene 
26Cannabiorcichromenic acid 
27Chlorcannabiorcichromenic acid 
28CannabivarichromeneCBCV
29Cannabichromevarinic acid 
30CannabichromeneCBC
31Cannabichromenic acid 
324-Acetoxycannabichromene 
33Anthopogochromenic acid 
34Confluentin 
35Daurichromenic acid 
368′-Hydroxyisocannabichromene 
374-Acetoxycannabichromene 
38Cannabidiorcol 
39Cannabidivarin CBDV
40Cannabidivarinic acid 
41nor-Cannabidiol 
42CannabidiolCBD
43Ο-Methlycannabidiol 
44Ο-Propylcannabidiol 
45Ο-Pentylcannabidiol 
46Cannabidiolic acid CBDA
47CBDA-THC ester 
48Ferruginene C 
49Cannabioxepane 
50Cannabinodivarin 
51Cannabinodiol 
52Cannabifuran 
53Dehydrocannabifuran 
54trans-Δ-8-TetrahydrocannabinolΔ-8-THC
55trans-Δ-8-Tetrahydrocannabinolic acid 
5610α-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol 
5710β-Hydroxy trans-Δ-8-tetrahydrocannabinol 
5811-Acetoxy-Δ-8-tetrahydrocannabinoic acid 
5910-Hydroxy-9-oxo-Δ-8-tetrahydrocannabinol 
60Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcol 
61Δ-9-trans-Tetrahydrocannabiorcolic acid 
62Δ-9-trans-TetrahydrocannabivarinTHCV
63Δ-9-trans-Tetrahydrocannabivarinic acid 
64Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinol 
65Δ-9-trans-nor-Tetrahydrocannabinolic acid 
66Δ-9-trans-TetrahydrocannabinolΔ-9-THC
67Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid A 
68Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolic acid B 
698α-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
708β-Hydroxy-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
718-Oxo-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
72Ο-Propyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
73Ο-Pentyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
742-Formyl-Δ-9-trans-tetrahydrocannabinol 
75β-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
76α-Fenchyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
77Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
78epi-Bornyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
79α-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
804-Terpinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
81γ-Eudesmyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
82α-Cadinyl Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinolate 
83Hexahydrocannabinol 
84Hydroxy Δ-9,11-hexahydrocannabinol 
85Methylen-bis Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol (Cannabisol) 
86Tetrahydrocannabinol epoxide 
87Δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol glycol (cannabiripsol) 
886a,7,10a-Trihydroxy-Δ-9-tetrahydrocannabinol 
89Δ-9-cis-Tetrahydrocannabivarin 
90Δ-9-cis-Tetrahydrocannabinol 
91Cannabicitran (citrilidene-cannabis) CBT
92Cannabiorcicitran 
93Bis-nor cannabitriol 
94Bis-nor-Cannabitriol isomer 
9510-Ο-Ethyl bis-nor cannabitriol 
96Isocannabitriol 
97Cannabitriol 
98Cannabitriol isomer 
9910-Ο-Ethyl cannabitriol isomer 
10010-Oxo-Δ6a(10a)-tetrahydrocannabinol 
1019,10-Anhydrocannabitirol 
102Cannabiglendol 
1037,8-Dehydro-10-Ο-ethylcannabitriol 
104Δ-7-cis-Isotetrahydrocannabivarin 
105Δ-7-trans-Isotetrahydrocannabivarin 
106Δ-7-trans-isotetrahydrocannabinol 
107Bis-nor-cannabielsoin 
108Bis-nor-Cannabielsoic acid B 
109Cannabielsoin CBE
110Cannabielsoic acid A 
111Cannabielsoic acid B 
112Ferruginene A 
113Ferruginene B 
114Cannabiorcicyclol 
115Cannabiorcicyclolic acid 
116Cannabicyclovarin 
117CannabicyclolCBL
118Cannabicyclolic acid 
119Anthopogocyclolic acid 
120Rhododaurichromanic acid A 
121Cannabiorcol 
122nor-Cannabivarin 
123Cannabivarin CBV
124nor-Cannabinol 
125CannabinolCBN
126Cannabinolic acid 
127Ο-Methylcannabinol 
128Ο-Propylcannabinol 
129Ο-Penthylcannabinol 
1307-Hydroxcannabinol 
1318-Hydroxycannabinol 
1328-Hydroxcannabinolic acid 
1337,8-Dihydrocannabinol 
1344-Terpenyl cannabinolate 
135Cannabicoumaronone 
136Cannabicourmarononic acid 
137Bisnor-Cannabichromanone 
138Cannabichromanone 
139(6aR)-Cannabichromanone B 
140(6aR)-Cannabichromanone C 
141Cannabichromanone 
142Cannabimovone 
143Anhydrocannabimovone 
144Demethyldecarboxyamorfrutin A 
145TetrahydrocannabiphorolTHCP
146CannabidiphorolCBDP
147CannabimovoneCBM

Zdroj: https://palmsislandproducts.com/blogs/news/the-complete-list-of-cannabinoids

Napsat komentář